Mail Telefoon Telefoon
Kinderfysiotherapie De Bilt
Baby Peuter Schoolkind 12 Plus

Tarieven & vergoeding

Vergoeding
Zowel zonder als met verwijzing van een arts kunt u bij ons een afspraak maken.
Vergoeding voor kinderfysiotherapie valt niet onder het verplicht ‘’ eigen risico”.

Vanuit de basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen vergoed.
Verdere vergoeding hangt af van uw aanvullende zorgverzekering.
Bij een chronische aandoening worden alle behandelingen volledig vergoed, mits er een verwijzing is van een specialist.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen in het jaar 2018, die niet meer worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven KINDERFYSIOTHERAPIE “DE BILT”
met ingang van 1 januari 2018

Intake en deel onderzoek (30 min) € 45,00
Intake en deel onderzoek na verwijzing (30 min) € 45,00
Intake en deel onderzoek na verwijzing aan huis / op andere locatie (30 min) € 58,00
Kinderfysiotherapeutische interventie in de praktijk (30 min) € 45,00
Kinderfysiotherapeutische interventie aan huis / op andere locatie (30 min) € 58,00
Overleg/oudergesprek in de praktijk (30 min) € 45,00
Overleg/oudergesprek op andere locatie (30 min) € 58,00
Rapportage € 45,00

Niet nagekomen afspraak (niet 24 uur van te voren afgezegd)
€ 100% van het tarief van de geplande interventie

Kinderfysiotherapeutische interventietijd is inclusief voorbereidingstijd en administratietijd.

Kinderfysiotherapie