Mail Telefoon Telefoon
Kinderfysiotherapie De Bilt
Baby Peuter Schoolkind 12 Plus

Onderzoek en behandeling

1. Intake, Observatie en Onderzoek door een kinderfysiotherapeut
Na een telefonische inventarisatie van de problemen die u of uw kind ervaren, observeren en onderzoeken we het bewegen van uw kind. Gewoon kind zijn, plezier beleven aan en uitgedaagd worden tot bewegen, spel en sport staan daarbij voorop. Met leuk spelmateriaal creëren we een veilige sfeer. Zo kunnen we uw kind op een prettige manier observeren en onderzoeken. We gebruiken daarbij ook leeftijdsgerichte motorische testen.

Onderzoeksresultaten bespreken we altijd met u. In overleg met u starten we de behandeling van uw kind. Soms is advies of voorlichting voldoende.

2. Hoe ziet een begeleiding eruit?
Eerst maken we samen met u een plan van aanpak. Daarin staan de einddoelen, hoe die te bereiken en wat de verwachte duur van de begeleiding zal zijn. Voorbeelden van einddoelen zijn:

Baby’s observeren, onderzoeken en behandelen we altijd in de thuissituatie. Peuters en schoolkinderen ontvangen we in onze praktijk.

Uw kind staat centraal binnen de behandeling. U bent daar nauw bij betrokken. Met behulp van passend spelmateriaal leren we uw kind hoe het zijn motorische mogelijkheden kan vergroten. We geven u praktische, makkelijk uit te voeren, adviezen voor de dagelijkse situaties en activiteiten van uw kind. Met (spel)adviezen kunt u de motoriek van uw kind spelenderwijs beïnvloeden en stimuleren. Zo nodig kunt u hiervoor speciaal spelmateriaal van ons lenen.

Onderzoeksverslagen worden naar de huisarts, jeugdarts en, indien van toepassing, naar de medisch specialist gestuurd.
Zonodig is er overleg met hen en de (gym)leerkracht en/of eventuele andere behandelaars. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Kinderfysiotherapie