Mail Telefoon Telefoon
Kinderfysiotherapie De Bilt
Baby Peuter Schoolkind 12 Plus

Marieke Siemonsma - Boom

Marieke werkt sinds 1975 in de praktijk. Ze woont in Zeist en is moeder van twee volwassen dochters.

Nevenfuncties
Naast haar werk als kinderfysiotherapeut is Marieke langdurig betrokken geweest bij diverse bestuurlijke commissies, onderzoek en ontwikkeling van testen op motorisch gebied en nascholing voor kinderfysiotherapeuten.

Publicaties
Zij is medeauteur van publicaties in binnen- en buitenland, waaronder het hoofdstuk "Motoriek en visuele handicap" in "Kinderfysiotherapie" (2002, 2006 en 2013), uitgegeven door Elsevier Gezondheidszorg.

"De verhuizing van onze praktijk naar het gezondheidscentrum was een grote stap met nieuwe uitdagingen en ik werk daar nu met veel plezier. De korte lijnen in de samenwerking met de andere zorgverleners in het centrum zijn heel prettig en waardevol.
Naast een brede kennis en ervaring als kinderfysiotherapeut met kinderen van alle leeftijden heb ik specifieke expertise op het gebied van orthopedische problematiek, waaronder kinderen met aan sport gerelateerde klachten.
Ik vind het belangrijk om in overleg met ouders, kinderen en andere betrokkenen voor het dagelijkse leven goed toepasbare adviezen te geven. Zo kunnen we samen op een voor de kinderen leuke manier werken aan verbetering.”

Kinderfysiotherapie